Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018

 

Δείτε την εξεταστέα ύλη εδώ

Εορτολόγιο Ελληνικών Ονομάτων